Koszyk Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna1 » Zwroty i reklamacje

Producenci

  • 1. Symfonia
  • 2. InsERT
  • 4. NOWALU
  • AcomNEX
  • InSolutions

Zwroty i reklamacje

Zwrot towaru przez konsumenta – reklamacje

 

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Termin 14-dniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Zgodnie z ustawą zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym.

3. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie protokołu reklamacyjnego spisanego w obecności doręczyciela. Pokrywamy koszty przesyłek wynikłych z błędnej realizacji zamówienia przez nasz sklep. UWAGA: sprawdź zawartość przesyłki w obecności dostarczającej ją osoby! Zwroty i reklamacje powinny być adresowane na adres podany w danych kontaktowych sklepu.


Zwrotowi nie podlegają, zgodnie z ustawą, m. in.:

1. otwarte nośniki programów komputerowych, nagrań audialnych lub wizualnych

2. świadczenia o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu, lub ściśle związanych z jego osobą

3. rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4. licencje imienne na programy komputerowe,

5. treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

6. zakup kupującego był związany z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą;

7. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu

8. Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszystko co otrzymał.

9. W sytuacji, gdy konsument zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją, oraz gdy zostaną w całości spełnione postanowienia ust. 3, umowę sprzedaży uważa się za nie zawartą. Konsumentowi zostanie wystawiona korekta do dokumentu zakupu.

10. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, dotyczy także sprzedaży ratalnej, przy umowach zawieranych na odległość.

 

Reklamacje należy składać:

za pomocą poczty elektronicznej na adres sklep@nowalu.pl

lub telefonicznie na nr 71 70 73 218


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl